sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Sơn
Giám Đốc - 0972 766 260

Nắp thùng phuy nhựa

Nắp vặn thùng phuy bằng nhựa
Nắp vặn thùng phuy bằng nhựa
Nắp seal thùng phuy bằng nhựa
Nắp seal thùng phuy bằng nhựa
Nắp seal thùng phuy màu trắng không ron
Nắp seal thùng phuy màu trắng không ron
Nắp thùng phuy
Nắp thùng phuy

Pallet nhựa

Thùng nhựa
Thùng nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa
Thùng nhựa
Thùng nhựa
Thùng nhựa
Thùng nhựa
Pallet nhựa
Pallet nhựa

Pallet gỗ

Pallet gỗ
Pallet gỗ
Pallet gỗ
Pallet gỗ
Pallet gỗ
Pallet gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ
Pallet gỗ
Pallet gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ

Vỏ phuy sắt tái chế

Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt cũ
Vỏ phuy sắt cũ
Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt cũ
Vỏ phuy sắt cũ
Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt cũ
Vỏ phuy sắt cũ
Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt gia công làm mới
Vỏ phuy sắt cũ
Vỏ phuy sắt cũ

Vỏ phuy nhựa

Vỏ phuy nhựa 160l
Vỏ phuy nhựa 160l
Vỏ phuy nhựa 160l
Vỏ phuy nhựa 160l
Vỏ phuy nhựa 200l
Vỏ phuy nhựa 200l
Vỏ phuy nhựa 200l
Vỏ phuy nhựa 200l

Thùng IBC Tank

IBC Tank nhựa
IBC Tank nhựa
IBC Tank Sắt
IBC Tank Sắt
IBC Tank nhựa
IBC Tank nhựa
IBC tank nhựa
IBC tank nhựa

Can nhựa

Can nhựa 30l
Can nhựa 30l
Can nhựa 25l
Can nhựa 25l
Can nhựa 25l
Can nhựa 25l
Can nhựa 30l
Can nhựa 30l